Undersviks Fiskevårdsförening

INFORMATION

Fiskekort gäller för 2 spön/person i ädelfiskevatten./ Vid premiärer 1 spö/person)
Kortet får EJ överlåtas.

Årskort, datumkort inkl. P&T gäller även barn t.o.m 16 år i målsmans sällskap.

Max 3 fiskar/dag och kort i put-and-take vatten gäller även årskort.

Årskorten gäller även för fiske i Ljusnan från gräns Järvsö FVO till Arbrå Kraftverk.

Övriga vatten fiskar barn t.o.m 16 år gratis. 

Fiskekortsautomater finns i Undersvik väg mot Bergtjärn samt Iste mot Abbor -och Åltjärn.
Ge akt på särskilda öppettider gällande Bergtjärn, Abborrtjärn och Åltjärn. 
Förbud att fiska i Simeån mellan broarna riksväg 83 - byväg Simeå.
Båtfiskeförbud i Abborr-, Ål- och Bergtjärn.

Förbjudet att saluföra fisk fångad inom Arbrå- Undersvisk fiskevårdsområde. Undantag för betesfisk.

Nätfiskeförbud i samtliga vatten utom Ljusnan

Fisketillsyn sker av Länsstyrelsen förordnade tillsynsmän. 
Ge akt på lokala bestämmelser som skyltas vid respektive vatten. 

Tänk på att ett hänsynsfullt fiske är en fantastisk upplevelse i naturen.
Kör inte efter oplogad bilväg, gäller även snöskoter. 
Respektera allemansrätten. 
OBS! Bär fiskekortet väl synligt och underlätta för våra tillsynsmän

ARBRÅSJÖARNA
Ljusnan från Arbrå kraftverk till gränsen mot Järvsö FVO.

Minimimått på gös 50cm - Minimimått på öring 50cm 

Öringfiskeförbud från 16/9-24/12 i strömmandevatten (tillflöden) samt 200m ut i Ljusnan från tillflödets mynning.

Nätfiske förbjudet i strömmande vatten (tillflöden) samt 200m ut i Ljusnan från tillflödets mynning.
Nätfiske får endast ske med 5st nät som har en nätmaska på minst 60mm (120mm sträckt maska). 
Undantag för nät avsedd för betesfisk med nätmaska upp till 22mm (44mm sträckt).

Gösfiskeförbud under hela juni månad.
Nätfiske förbjudet och all eventuellt fångad gös måste under fredningstiden ovillkorligen återutsättas. Detta för att skydda gösen under leken

Trollingfiske tillåtet med max 6 spön.